VÝROBA A DISTRIBUCE TECHNICKÝCH PLYNŮ

Výroba a plnění technických plynů

Za účelem přinést zákazníkům maximální flexibilitu a lokální kontrolovatelnou kvalitu technických plynů, jsme v roce 2012 začali s výstavbou první soukromé plničky technických plynů na území Slovenské republiky.

Díky nejnovějším technologiím jsme schopni plnit kyslík, oxid uhličitý, argon, dusík a jakékoli směsi těchto plynů s ohledem na potřeby zákazníka. Samozřejmostí jsou troj-složkové plyny, které dnes tvoří nedílnou součást naší výroby.

Plnění je plně automatické a zákazník je předem informován o celkové délce plnění, což přispívá k lepšímu plánování výroby.